โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

Image is not available

โรงพยาบาลคุณธรรม นำสู่บริการที่เป็นเลิศ

Image is not available

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ให้บริการสาธารณสุขครบทุกด้าน ให้การรักษาบริการได้ทุกระดับ ร่วมผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อสุขภาพของประชาชน

Image is not available

คุณภาพ คุณธรรม มีส่วนร่วม

Image is not available

ผู้ป่วยวิกฤติปลอดภัย เชื่อมต่อฉับไว ได้ข้อกำหนด

Image is not available

Arrow
Arrow
PlayPause
Shadow
Slider

ข่าวสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : การธํารงรักษาบุคลากร ...
อ่านเพิ่ม
ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 ภาคเช้า เวลา 07.00 – 08.30 น. ณ อาคารผู้ป่วยนอก ...
อ่านเพิ่ม
วันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รพพ.ตรวจราชการคณะ 3 hrd ส.ค. 60 14-8-60 ...
อ่านเพิ่ม
นางเบญจมาศ ปิงเมือง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลพุทธชินราช และหัวหน้าศูนย์กู้ชีพเบญทูล กล่าวว่า ปัจจุบันทางโรงพยาบาลพุทธชินราช กำลังก้าวเป็นโรงพยาบาล 4.0 พร้อมทั้งเน้นการบริการให้กับผู้ป่วย โดยเฉพาะการแพทย์ฉุกเฉิน ...
อ่านเพิ่ม
โรงพยาบาลพุทธชินราช ก้าวสู่โรงพยาบาล 4.0 นำหุ่นยนต์ผสมยาเคมีภัณฑ์รักษาโรคมะเร็ง มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความแม่นยำ ลดความเสี่ยง และเตรียมพร้อมเป็นศูนย์กระจายยาไปยังโรงพยาบาลภูมิภาคและเอกชน ที่โรงพยาบาลพุทธชินราช อ.เมืองพิษณุโลก เตรียมความพร้อมนำ HEALTH ...
อ่านเพิ่ม

ภาพกิจกรรม

กิจกรรม “ ร่วมบุญ ร่วมใจ ในเดือนเกิด ” เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2560

ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 07.30 น. ณ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1 ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ...
อ่านเพิ่ม

กิจกรรมกองทุนโรคหัวใจพบประชาชน ครั้งที่ 7 หัวใจสดใส กายใจแข็งแรง

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องพลับพลึก อาคารผู้ป่วยนอกชั้น ...
อ่านเพิ่ม

กิจกรรม “ ร่วมบุญ ร่วมใจ ในเดือนเกิด ” เดือน สิงหาคม 2560

เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 ภาคเช้า ณ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก เวลลา 07.00 – ...
อ่านเพิ่ม

กิจกรรม “ ร่วมบุญ ร่วมใจ ในเดือนเกิด ” เดือน กรกฎาคม 2560

เมื่อที่ 26 กรกฎาคม 2560 ภาคเช้า ณ บริเวณชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก เวลา 07.00 – ...
อ่านเพิ่ม

3 สถาบัน วิ่ง – ปั่น ปันน้ำใจ 3gether : Run&Ride for Life

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ จุดเริ่มต้น คือ วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดพิษณุโลก รูปภาพ โดย เวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา ...
อ่านเพิ่ม

เสวนาโต๊ะกลม สื่อสารมวลชนสัมพันธ์ พุทธชินราชก้าวไกลสู่สาธารณสุขไทย 4.0 ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมเบนทูล ชั้น ...
อ่านเพิ่ม